תאריך תוקף ראשוני: 1 ביולי 2021
תאריך עדכון אחרון:  03-פברואר-2023

ברוכים הבאים ל אפליקציית BlockerX לנייד של Atmana Tech – FZCO (להלן כמו "BlockerX", או "אנחנו", או "אנחנו" או "שלנו").

אפליקציית BlockerX לנייד ("מוצר תוכנה") מנוהלת על ידי Atmana Tech – FZCO,
חברת Freezone שהוקמה ורשומה על פי תקנות היישום מס' 1 משנת 2006 שהונפקו
בהתאם לחוק מס' (7) משנת 2004 כפי שתוקן על ידי חוק מס' 16 משנת 2003, עם משרדה הראשי ב-IFZA Properties, Dubai Silicon Oasis, דובאי, איחוד האמירויות הערביות.

הסכם זה חל על כל המבקרים, המשתמשים, בעלי בריתם של המשתמשים* ואחרים שניגשים לשירות ("משתמש(ים)" או "את/ה"). דף זה מסביר את התנאים שבהם אתה רשאי להשתמש באתר שלנו, במוצר התוכנה, או (או "פלטפורמה") או כל שירות מקוון ו/או נייד, באמצעות התוכנה והתוכנה הניידת הניתנות בשירותים או בקשר אליהם (להלן "השירות"). על ידי גישה או שימוש בשירות, אתה מצהיר שקראת, הבנת והסכמת להיות מחויב להסכם תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש של BlockerX" או "הסכם") ולאיסוף ושימוש במידע שלך כפי שנקבע בהרחבה במדיניות הפרטיות, ובתנאים של כל מדיניות אחרת של אפליקציית BlockerX כפי שעשויה לחול עליך בין אם אתה משתמש רשום ובין אם לאו של השירות שלנו. הסכם זה, מדיניות הפרטיות וכל תנאים והגבלות אחרים העשויים לחול ייקראו להלן ביחד "תנאים והגבלות". אם אינך מסכים עם חלקים כלשהם הכלולים בתנאים והגבלות אלה, אל תשתמש בשירות.

*משתמשי BlockerX מציינים אנשים אחרים שישמשו כבעלי בריתם (הידועים גם כ'שותפים למתן דין וחשבון')

אנא קרא הסכם זה בעיון כדי להבטיח שאתה מבין כל הוראה.

1) תנאים כלליים:

מוצר תוכנה כאן פירושו תוכנה, קבצי תמונה, כל הקבצים הנלווים, הנתונים והחומרים שהתקבלו עם התקנת "אפליקציית BlockerX".

מוצר תוכנה זה מיועד לשימוש אישי בלבד וניתן להתקין אותו ולהשתמש במכשיר אחד בלבד. אין להפריד את החלקים המרכיבים שלו לשימוש ביותר ממכשיר אחד. כל הרכיבים הנלווים לתוכנה מוגנים בזכויות יוצרים על ידי Atmana Tech – FZCO (להלן "החברה") ואין לפרק, לשנות, להשתמש או לפרסם אותם עם תוכנה או אמצעים אחרים, אלא עם תוכנת מוצר התוכנה ואין להפיץ אותם. או מועתקים בכל דרך שהיא.

מוצר תוכנה זה, כל הקבצים, הנתונים והחומרים הנלווים מופצים "כמות שהם" וללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או משתמעת. על המשתמש לקחת על עצמו את כל הסיכון בשימוש בתוכנה. כתב ויתור אחריות זה מהווה חלק מהותי מההסכם.

כל אחריות של החברה תהיה מוגבלת באופן בלעדי להחזר של מחיר הרכישה אם בקשת ההחזר תבוצע בתוך לוחות הזמנים המוזכרים תחת כותרת המשנה רכישות באפליקציה, תת סעיף על החזרים. בנוסף, בשום מקרה, החברה, או מנהליה, בעלי המניות, נושאי המשרה, העובדים, השותפים, הקבלנים, החברות הבת או ארגוני האם שלה, לא יהיו אחראים לכל נזק מקרי, תוצאתי, עונשי או כל נזק אחר הקשור למשתמש בתוכנה. מוצר.

בנוסף, בשום מקרה, החברה לא מאשרת אותך להשתמש במוצר תוכנה זה ביישומים או במערכות שבהן ניתן לצפות באופן סביר כי אי ביצועו של מוצר התוכנה יגרום לפציעה פיזית, או לאובדן חיים. כל שימוש כזה על ידך הוא באחריותך הבלעדית, ואתה מסכים לשמור על החברה ללא נזק מכל תביעה או הפסד הקשור לשימוש בלתי מורשה כאמור.

הסכם זה מהווה את כל ההצהרה של ההסכם בין הצדדים בנושא, וממזג ומחליף כל הבנות, הזמנות רכש, הסכמים והסדרים אחרים או קודמים. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי ארה"ב.

Atmana Tech – FZCO הוא הבעלים של זכויות היוצרים של מוצר תוכנה זה, כל נגזרותיו, הכותרת והחומרים הנלווים לו. כל הזכויות מכל סוג, שאינן ניתנות במפורש ברישיון זה, שמורות באופן בלעדי לחברה ועל ידי החברה. כל הזכויות מכל סוג, שאינן ניתנות במפורש ברישיון זה, שמורות באופן בלעדי לחברה ועל ידי החברה. אינך רשאי לשכור, להחכיר, להעביר, לשנות, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לפרק או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על מוצר תוכנה זה. אינך רשאי להעמיד גישה למוצר תוכנה לזמינה לאחרים בקשר ללשכת שירות, ספק שירותי יישומים או עסק דומה, או להשתמש במוצר תוכנה זה בעסק כדי לספק שירותי דחיסה, ביטול דחיסה או המרה של קבצים לאחרים. אין מוטבים של צד שלישי מהבטחות, התחייבויות או מצגים כלשהם שנעשו על ידי THE COMPANY בזאת.

כדי להשתמש במוצר התוכנה הזה:

אתה מתחייב שאתה בן 18 או גיל