Användarvillkor

Första ikraftträdandedatum: 5 juni 2019
Senast uppdaterad:  16 februari 2021
Välkommen till BlockerX-mobilappen till Atmana Innovations Pvt. Ltd. (tidigare FunSwitch Technologies Pvt. Ltd.) (hädanefter kallat ”BlockerX”, eller ”Vi”, eller ”Oss” eller ”Vårt”).
BlockerX-mobilappen (”PROGRAMPRODUKT”) ägs och förvaltas av Atmana Innovations Pvt. Ltd. (tidigare FunSwitch Technologies Pvt. Ltd.), ett privat aktiebolag, inkorporerat och existerande enligt Indiens lagar och med säte på nr. 13/17, 1st A cross, Raghavendra Badavane, Hosakerehalli, BSK III stage, Bangalore KA 560085 IN).
Detta avtal gäller för alla besökare, användare, användares allierade* och andra som har tillgång till tjänsten (”Användare” eller ”Du/er”). Den här sidan förklarar villkoren enligt vilka du får använda vår webbplats, PROGRAMVARAPRODUKT, eller (eller ”Plattform”) eller någon online- och/eller mobiltjänst, genom den mobila programvaran och mjukvaran som tillhandahålls på eller i anslutning till tjänsterna (sammantaget ”Tjänsten”). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten intygar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor (”BlockerX användarvillkor” eller ”avtal”) och till insamling och användning av din information enligt vidare i integritetspolicyn och villkoren för alla andra policyer för BlockerX-appen som kan vara tillämpliga på dig oavsett om du är en registrerad användare av vår tjänst eller inte. Detta avtal, integritetspolicy och alla andra villkor som kan vara tillämpliga ska hädanefter gemensamt kallas för ”Villkor”. Om du inte håller med om några delar i dessa villkor, använd inte tjänsten.
*BlockerX-användare anger andra personer som kommer att fungera som deras allierade (även känd som ’ansvarighetspartners’)
LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT FÖR ATT FÖRSÄKRA ATT DU FÖRSTÅR ​​VARJE BESTÄMMELSE.
1) Allmänna villkor:
PROGRAMVARAPRODUKT betyder här programvara, bildfiler, alla medföljande filer, data och material som tas emot med din installation av ”BlockerX-appen”.
Den här PROGRAMVARAN är endast avsedd för personligt bruk och får installeras och användas av endast en handenhet. Dess komponenter får inte separeras för användning på mer än en handenhet. Alla komponenter som medföljer programvaran är upphovsrättsskyddade av Atmana Innovations Pvt. Ltd. (tidigare FunSwitch Technologies Pvt. Ltd.) (hädanefter kallat ”FÖRETAGET”) och får inte tas isär, modifieras, användas eller publiceras med annan programvara eller andra medel förutom med mjukvaran för PROGRAMVARAPRODUKTEN och får inte distribueras eller distribueras kopieras på något sätt.
Denna PROGRAMVARUPRODUKT, alla medföljande filer, data och material distribueras ”I BEFINTLIGT SKICK” och utan några garantier av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda. Användaren måste ta alla risker med att använda programmet. Denna garantifriskrivning utgör en väsentlig del av avtalet.
Bolagets eventuella ansvar begränsas uteslutande till återbetalning av köpeskillingen om begäran om återbetalning görs inom de tidslinjer som nämns under underrubriken köp i appen, underavsnittet om återbetalningar. Dessutom ska FÖRETAGET, eller dess huvudmän, aktieägare, tjänstemän, anställda, dotterbolag, entreprenörer, dotterbolag eller moderorganisationer, under inga omständigheter hållas ansvariga för några tillfälliga skador, följdskador, straffskador eller andra skador som är relaterade till användaren av PROGRAMVARAN PRODUKT.
Dessutom, under inga omständigheter godkänner FÖRETAGET dig att använda denna MJUKVARAPRODUKT i applikationer eller system där Mjukvaruproduktens underlåtenhet att fungera rimligen kan förväntas resultera i en fysisk skada eller i förlust av liv. All sådan användning av dig sker helt på din egen risk, och du samtycker till att hålla FÖRETAGET ofarligt från alla anspråk eller förluster relaterade till sådan obehörig användning.
Detta avtal utgör hela uttalandet i avtalet mellan parterna i ämnet och slår samman och ersätter alla andra eller tidigare överenskommelser, inköpsorder, avtal och arrangemang. Detta avtal ska styras av INDIENS lagar.
Atmana Innovations Pvt. Ltd. (tidigare FunSwitch Technologies Pvt. Ltd.) är ägare till upphovsrätten till denna PROGRAMVARUPRODUKT, alla dess derivat, titel och medföljande material. Alla rättigheter av något slag, som inte uttryckligen ges i denna licens, är helt och exklusivt förbehållna till och av FÖRETAGET. Alla rättigheter av något slag, som inte uttryckligen ges i denna licens, är helt och exklusivt förbehållna till och av FÖRETAGET. Du får inte hyra, leasa, överföra, modifiera, översätta, bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller skapa härledda verk baserat på denna PROGRAMVARUPRODUKT. Du får inte göra åtkomst till PROGRAMVARAPRODUKTEN tillgänglig för andra i samband med en servicebyrå, applikationstjänsteleverantör eller liknande verksamhet, eller använda denna PROGRAMPRODUKT i ett företag för att tillhandahålla filkomprimering, dekomprimering eller konverteringstjänster till andra. Det finns inga tredje parts förmånstagare av några löften, förpliktelser eller utfästelser från BOLAGET häri.
För att använda den här PROGRAMVARAN:
Du