Initiële ingangsdatum: 1 juli 2021
Laatst bijgewerkte datum: 03 februari 2023
Welkom bij de mobiele app BlockerX van Atmana Tech – FZCO (hierna “BlockerX” of “wij” of “ons” of “onze” genoemd).

De BlockerX mobiele app (“SOFTWARE PRODUCT”) wordt beheerd door Atmana Tech – FZCO, een
Freezone-bedrijf opgericht en geregistreerd onder uitvoeringsreglement nr. 1 van 2006 uitgegeven
overeenkomstig wet nr. (7) van 2004 zoals gewijzigd door wet nr. 16 van 2003, met hoofdkantoor in IFZA Properties, Dubai Silicon Oasis, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers, bondgenoten van gebruikers* en anderen die toegang hebben tot de Dienst (“Gebruiker(s)” of “U/r”). Op deze pagina worden de voorwaarden uitgelegd waaronder U Onze Website, SOFTWARE PRODUCT, of (of “Platform”) of online en/of mobiele services, via de mobiele software en software die wordt geleverd op of in verband met de services (gezamenlijk de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden (‘BlockerX-gebruiksvoorwaarden’ of ‘overeenkomst’) hebt gelezen en begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en aan het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals vastgelegd uiteengezet in het privacybeleid en de voorwaarden van elk ander beleid van de BlockerX-app die op u van toepassing kan zijn, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker van onze service bent. Deze Overeenkomst, het Privacybeleid en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, worden hierna gezamenlijk “Algemene Voorwaarden” genoemd. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Service.

*BlockerX-gebruikers specificeren andere mensen die als hun bondgenoten zullen dienen (ook bekend als ‘accountability partners’)

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U ELKE BEPALING BEGRIJPT.
1) Algemene voorwaarden:
SOFTWAREPRODUCT betekent hier software, afbeeldingsbestanden, alle bijbehorende bestanden, gegevens en materialen die zijn ontvangen bij uw installatie van de “BlockerX-app”.

Dit SOFTWAREPRODUCT is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag door slechts één handset worden geïnstalleerd en gebruikt. De samenstellende delen mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één handset. Alle componenten die de software vergezellen zijn auteursrechtelijk beschermd door Atmana Tech – FZCO (hierna “HET BEDRIJF” genoemd) en mogen niet uit elkaar worden gehaald, gewijzigd, gebruikt of gepubliceerd met andere software of middelen behalve met de SOFTWAREPRODUCT-software en mogen niet worden gedistribueerd of op welke manier dan ook gekopieerd.

Dit SOFTWAREPRODUCT, alle bijbehorende bestanden, gegevens en materialen worden gedistribueerd “AS IS” en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. De gebruiker moet alle risico’s van het gebruik van het programma op zich nemen. Deze disclaimer van garantie maakt een essentieel onderdeel uit van de overeenkomst.

Elke aansprakelijkheid van HET BEDRIJF is uitsluitend beperkt tot de terugbetaling van de aankoopprijs als het verzoek om terugbetaling wordt ingediend binnen de tijdlijnen die worden vermeld onder het kopje in-app-aankopen, subsectie over terugbetalingen. Bovendien zal HET BEDRIJF, of zijn opdrachtgevers, aandeelhouders, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, aannemers, dochterondernemingen of moederorganisaties in geen geval aansprakelijk zijn voor enige incidentele schade, gevolgschade of welke andere schade dan ook met betrekking tot de gebruiker van SOFTWARE PRODUCT.

Bovendien geeft HET BEDRIJF u in geen geval toestemming om dit SOFTWAREPRODUCT te gebruiken in toepassingen of systemen waarbij het niet functioneren van het SOFTWAREPRODUCT redelijkerwijs kan leiden tot lichamelijk letsel of overlijden. Elk dergelijk gebruik door u is geheel op eigen risico en u stemt ermee in HET BEDRIJF te vrijwaren van claims of verliezen met betrekking tot dergelijk ongeoorloofd gebruik.

Deze overeenkomst vormt de volledige verklaring van de overeenkomst tussen de partijen over het onderwerp en voegt alle andere of eerdere afspraken, inkooporders, overeenkomsten en regelingen samen en vervangt deze. Op deze overeenkomst is de Amerikaanse wetgeving van toepassing.

Atmana Tech – FZCO is de eigenaar van het copyright van dit SOFTWAREPRODUCT, al zijn afgeleiden, titel en begeleidende materialen. Alle rechten van welke aard dan ook, die niet uitdrukkelijk in deze Licentie worden verleend, zijn volledig en exclusief voorbehouden aan en door HET BEDRIJF. Alle rechten van welke aard dan ook, die niet uitdrukkelijk in deze Licentie worden verleend, zijn volledig en exclusief voorbehouden aan en door HET BEDRIJF. U mag dit SOFTWAREPRODUCT niet verhuren, leasen, overdragen, wijzigen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of er afgeleide werken van maken. U mag geen toegang tot het SOFTWAREPRODUCT beschikbaar stellen aan anderen in verband met een servicebureau, applicatieserviceprovider of vergelijkbaar bedrijf, of dit SOFTWAREPRODUCT in een bedrijf gebruiken om bestandscompressie, decompressie of conversieservices aan anderen te leveren. Er zijn geen derde begunstigden van beloften, verplichtingen of verklaringen die door HET BEDRIJF hierin zijn gedaan.

Om dit SOFTWAREPRODUCT te gebruiken:

U garandeert dat u 18 jaar of ouder bent.

U garandeert dat u de applicatie niet zult gebruiken voor een persoon voor wie u niet de wettelijke voogd bent.

U zult de Site of Service niet gebruiken in v