Wstępna data wejścia w życie: 5 czerwca-2019 Data ostatniej aktualizacji: 16 lutego-2021 BlockerX zobowiązuje się do ochrony prywatności zarówno informacji, które nam udostępniasz, jak i informacji, które gromadzimy w trakcie świadczenia Ci naszych usług. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem support@blockerx.org. Witamy w aplikacji mobilnej BlockerX firmy Atmana Innovations Pvt. Ltd. (dawniej FunSwitch Technologies Pvt. Ltd.) (zwana dalej „BlockerX”, „My”, „Nas” lub „Nasz”). BlockerX („PRODUKT OPROGRAMOWANIA”) jest własnością i jest zarządzany przez Atmana Innovations Pvt. Ltd. (dawniej FunSwitch Technologies Pvt. Ltd.), prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona i działająca zgodnie z prawem Indii, z siedzibą pod numerem 13/17, 1st A cross, Raghavendra Badavane, Hosakerehalli, BSK III etap, Bangalore KA 560085 W). Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi („Użytkownik(cy)” lub „Ty/r”). Ta strona wyjaśnia warunki, na jakich możesz korzystać z naszej Witryny, OPROGRAMOWANIA lub (lub „ Platforma”) lub jakiekolwiek usługi online i/lub mobilne za pośrednictwem oprogramowania mobilnego i oprogramowania udostępnianego w ramach usług lub w związku z nimi (łącznie „Usługa”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania („Warunki korzystania z usługi BlockerX” lub „Umowa”) oraz na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich informacji zgodnie z dalej w Polityce prywatności oraz warunkach wszelkich innych zasad aplikacji BlockerX, które mogą mieć zastosowanie do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszej Usługi. Niniejsza Umowa, Polityka Prywatności oraz wszelkie inne warunki, które mogą mieć zastosowanie, będą dalej łącznie zwane „Warunkami”. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, nie korzystaj z Usługi. Informacje, które zbieramy i jak je wykorzystujemy Informacje, które podajesz podczas rejestracji: Kiedy rejestrujesz się lub modyfikujesz konto BlockerX, przekazujesz nam dane osobowe o sobie i osobach, które wymieniasz na swoim koncie. Informacje te obejmują nazwy, identyfikatory e-mail i hasła utworzone dla BlockerX, ustawienia naszych usług i informacje rozliczeniowe. Używamy tych informacji do utrzymania Twojego konta i świadczenia usług osobom wymienionym na koncie. Informacje gromadzone pasywnie podczas korzystania z naszej Usługi: Kiedy korzystasz z aplikacji BlockerX, niektóre informacje dotyczące Twojego konta będą przechowywane na naszych serwerach. Używamy tych informacji, aby zapewnić funkcjonalność aplikacji i dowiedzieć się, w jaki sposób ludzie korzystają z naszej aplikacji, abyśmy mogli je ulepszać. Informacje przekazywane pasywnie przez innych dostawców: Możemy korzystać z usług innych dostawców, w tym usług Google Play, Firebase, Amplitude itp., którzy zbierają informacje o korzystaniu z naszych aplikacji i pozwalają nam przeprowadzać analizy w celu ulepszania produktu. Komunikacja jeden na jednego: Możemy przechowywać zapisy naszej komunikacji z Tobą, która obejmuje obsługę klienta i sprzedaż. Używamy tych informacji do śledzenia problemów z klientami, określania częstotliwości i wagi problemów technicznych, poprawy sprzedaży i szkolenia pracowników. O ile nie poprosisz o dodanie do listy mailingowej, nie zostaniesz dodany do żadnej komunikacji marketingowej w wyniku tych osobistych próśb. Ochrona hasłem: Jedną z naszych podstawowych usług jest ochrona hasłem, która wymaga udostępnienia kodu dostępu sojusznikowi (zwanemu również „partnerem odpowiedzialnym za odpowiedzialność”). Aby zapewnić tę funkcję, zbieramy identyfikator e-mail Twojego partnera odpowiedzialnego za odpowiedzialność. Kiedy udostępniamy informacje?   Udostępniamy informacje innym tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu świadczenia Ci naszych usług lub gdy jest to prawnie do tego zobowiązane. To są scenariusze, w których udostępniamy prywatne informacje. Użytkownicy BlockerX określają inne osoby, które będą służyć jako ich sojusznicy (znani również jako „partnerzy ds. odpowiedzialności”). Każdy sojusznik otrzymuje w ten sposób pozwolenie na otrzymywanie raportów o aktywności urządzenia użytkownika. Raporty te udostępniamy za pośrednictwem poczty e-mail. Rodzice/opiekunowie mogą otrzymywać część aktywności na urządzeniu użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możemy udostępniać informacje partnerom strategicznym, którzy współpracują z BlockerX tylko w celu poprawy komfortu korzystania z naszych produktów, usług i reklam. Informacje te mogą zawierać ograniczone informacje wyłącznie w celach badawczych i analitycznych. Możemy udostępniać informacje o metadanych dotyczących zbiorczych statystyk użytkowania wielu użytkowników; na przykład możemy powiedzieć coś w stylu „Średnia nie. zablokowanych okien miesięcznie u wszystkich naszych użytkowników to „x” [czyli pewna konkretna liczba]”. Ujawnimy informacje, gdy będzie to wymagane na mocy orzeczenia sądu posiadającego odpowiednie uprawnienia. Prywatność dzieci Nie komunikujemy się ani nie sprzedajemy produktów ani usług dzieciom. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci ani nie sprzedajemy dzieciom żadnych produktów. Poważnie traktujemy prywatność dzieci i zachęcamy opiekunów prawnych dzieci do: