BlockerX

Câu hỏi thường gặp về BlockerX

BlockerX có giá bao nhiêu?

BlockerX hiện có giá 5,99 USD / tháng nếu bạn sử dụng tùy chọn thanh toán hàng tháng. Chúng tôi có chiết khấu hấp dẫn nếu bạn chọn các tùy chọn thanh toán hàng năm / nửa năm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng BlockerX và không thích nó?

Chúng tôi cung cấp bản dùng thử miễn phí 3 ngày để bạn thấy được giá trị mà BlockerX mang lại. Nếu bạn hủy đăng ký của mình trước khi 3 ngày dùng thử miễn phí kết thúc, bạn sẽ không bị tính phí.

BlockerX có hoạt động trên máy tính xách tay của tôi không?

BlockerX có các sản phẩm dành cho máy tính. Bạn sẽ phải cài đặt tiện ích mở rộng chrome cùng với ứng dụng Windows / Mac OS của chúng tôi để chặn nội dung người lớn trên máy tính của bạn.

Làm cách nào để liên hệ với nhóm BlockerX nếu tôi cần trợ giúp?

Có thể liên hệ với nhóm BlockerX tại support@blockerx.org

Tại sao sản phẩm của bạn không miễn phí?

BlockerX cung cấp một mô hình freemium. Có nghĩa là, một số tính năng của chúng tôi được sử dụng miễn phí trong khi một số tính năng nâng cao yêu cầu phải trả phí.