BlockerX

BlockerX - Porn Blocker dành cho Mac OSX

Trình chặn khiêu dâm BlockerX dành cho Mac bảo vệ máy tính Apple của bạn khỏi nội dung người lớn. Ứng dụng BlockerX Mac sẽ yêu cầu bạn cài đặt tiện ích mở rộng BlockerX Chrome trên trình duyệt chrome của mình. Ngoài ra, bạn sẽ sử dụng trình duyệt Chrome cho mọi nhu cầu duyệt web của mình. Để sử dụng ứng dụng này để chặn các trang web trên Mac, bạn cần đăng ký BlockerX cao cấp.

Các tính năng

Hoạt động với tiện ích mở rộng của Chrome

Trình chặn khiêu dâm BlockerX dành cho Mac yêu cầu một tiện ích mở rộng của Chrome. Sau khi cài đặt tiện ích chrome, cả hai ứng dụng này cùng nhau sẽ bảo vệ bạn khỏi nội dung người lớn.

Chặn các trình duyệt khác ngoài Chrome

Ứng dụng chặn trang web trên Mac này sẽ chỉ cho phép bạn sử dụng trình duyệt Chrome. Điều này sẽ đảm bảo rằng không có cách nào để vượt qua trình chặn. Điều này là do Chrome được bảo vệ khỏi nội dung người lớn bằng tiện ích mở rộng Chrome.

Một cuộc sống hạnh phúc, không có khiêu dâm đang chờ đợi, không có rủi ro.

Chúng tôi có 3 ngày dùng thử miễn phí và bạn không có gì để mất.

Nếu hệ thống chặn nội dung khiêu dâm BlockerX không giúp được bạn, bạn có thể hủy đăng ký của mình trong thời gian dùng thử và bạn sẽ không bị tính phí.

Dễ dàng cài đặt

Hoạt động trên nhiều nền tảng trên tối đa 3 thiết bị

Giá thấp $ 5,99 một tháng

Không rủi ro

Một cuộc sống hạnh phúc, không có khiêu dâm đang chờ đợi, không có rủi ro.

Dễ dàng cài đặt

Hoạt động trên nhiều nền tảng trên tối đa 3 thiết bị

Chúng tôi có 3 ngày dùng thử miễn phí và bạn không có gì để mất.

Giá thấp $ 5,99 một tháng

Không rủi ro

Nếu BlockerX không giúp được bạn, bạn có thể hủy đăng ký của mình trong thời gian dùng thử và bạn sẽ không bị tính phí.