Masturbacja i porno: perspektywa żydowska

Od samego początku żydowskie nauki bardzo jasno określały ich poglądy na różne rodzaje czynności seksualnych. Zwłaszcza masturbacja. Ale z biegiem lat te poglądy były sprzeczne. Często rabini wolą nie mówić na ten temat. Dzieje się tak głównie dlatego, że zgodnie z naukami judaizmu są to kwestie skromności i rozwagi. Ale taka praktyka stwarza problem braku […]