BlockerX

Christianity On Porn And Masturbation

האם אוננות היא חטא על פי הנצרות?

זה יכול להיות נושא קשה להתמודדות עם אנשים לעתים קרובות נרתעים ממנו. אבל, הגיע הזמן שנתחיל שיחה סביב זה. מחסור במידע עלול להוביל לזוועות בלתי

Read More »