800x134 (1)

קטגוריה: מבוא להתמכרות לפורנו

האם נשיםמכורה לפורנו?

בחברה שלנו כיום, פורנו הוא כבר טאבו כמו שהוא. למרות שכמעט כולם השתמשו בו, הוא עדיין נמנע מכל הגבולות. אפילו יותר סטיגמה מהתוכן הפורנוגרפי, ההתמכרות

Read More »
הקשר השפל בין פורנו וסחר מיני

למרבה המזל הגענו הרבה מהתקופה החשוכה של העבדות. כחברה, קיבלנו שאפילו מושג העבדות אינו אנושי ומשפיל. זה שפל לחלוטין שהייתה נקודת זמן שהעבדות הייתה מקובלת

Read More »